Simning för nyanlända tjejer

ARC arrangerar regelbundet simning för nyanlända tjejer på olika platser i Malmö. Målet är ett tjejerna ska klara av kraven för årskurs sex i skolan, nämligen att kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.